14/5/09

Persoeiro das letras galegas 2009VIDA e SIGNIFICADOS
Participa da fundación da Mocidade Galeguista de Lugo (1936).
Secretario do Comité provincial para o plesbicito do Estatuto de Autonomía (1936).
1º anos da posguerra: Reorganización do galeguismo na clandestinidade.
1950, participa na fundación da Editorial Galaxia (director literario).
1963, director da Revista GRIAL
1967, membro da Real Academia Galega.
Participa nas negociacións para a elaboración do Estatuto de Autonomía para Galicia (finais dos 70).
Deputado no 1º Parlamento Galego.
1983, Presidente do Consello da Cultura Galega. irector da revista GRIAL.
1967, membro da Real Academia Galega.
Participa nas negociacións para a elaboración do Estatuto de Autonomía para Galicia (finais dos 70).
Deputado no 1º Parlamento Galego.
1983, Presidente do Consello da Cultura Galega.
LETRAS GALEGAS 2009
Descrición de Ramón Piñeiro:
“ Chegamos a Xelmírez e abriunos a porta un home alto e cegato, de fronte ampla, co pelo peiteado para atrás, vestido cunha chaqueta de punto. Desde o primeiro momento pareceume extraordinariamente amable… Expresábase cunha claridade incisiva, co manexo natural, en ton case familiar.”
(Carlos Casares, Ramón Piñeiro, unha vida por Galicia)
Ramón Piñeiro adica a súa vida á construcción da conciencia de nós, á construcción de Galicia, da súa cultura e da súa identidade política:
*Contribúe á reconstrucción das institucións do galeguismo e da nación en tempos difíciles (restauración da Real Academia galega, creación de fundacións.).
*A súa relación cos exiliados.
*A incorpoación do galego na Universidade.
*Formación das xeracións máis novas.
Os sinais de identidade:
“A identificación co propio pobo, coa comunidade social á que pertence, é un deber moral de todos os seres humanos. Todos os homes de ben senten amor ao seu país. Todos os seres humanos ben nados son leais ao seu pobo, identifícanse coa comunidade social á que pertencen”
Olladas no futuro, 1974
O GALEGUISMO
“A realización en Galicia dese sentimento de amor á terra e dese deber de identificación co pobo chámase:
GALEGUISMO.”
OBRA: ENSAIO
Olladas no futuro (1974): A realidade socio-económica e cultural de Galicia.
A linguaxe e as linguas. Discurso de entrada na RAEG: o valor da lingua como raíz da personalidade diferencial dun pobo.
Filosofía da saudade. O significado metafísico da saudade como sentimento constitutivo da singularidade.
A lingua:
O idioma galego forma parte da familia románica.
É a máis xenuina expresión do pobo galego que o creou.
É o que distingue ao pobo galego como unidade peculiar entre os demais pobos de Europa.
É o vencello interno que nos mantén unidos entre nós.
LETRAS GALEGAS
Maio 2009
RAMÓN PIÑEIRO

No hay comentarios:

Publicar un comentario